Välkommen till Hörnefors Båtklubb

Ordförande                 Tommy Udd             070-351 60 35     tommy.udd20@gmail.com   

Kassör                        Monica Bertilsson     070-628 7969      

Sekreterare                 Mats Degerfalk      070-5580568      

Ledamot/Hamnfogde   Mårten Norén     070-3559665

Suppl                           Mikael Karlsson       070-523 7450

Ledamot                      Matias Carlsson/Östensson  0702691826

Suppl                          Krister Nordström 070-3470337

Revisorer                   Martin Hörnqvist       

                                  Per Fredriksson

Rev suppl                  Stefan Ross

Festkomitté               Tommy Udd och Rolf Stenvall

Vattengruppen          Rolf Stenvall 0702090267 Gunnar Hedlund

Kontakt Arbetsgrupp öarna Tommy Udd 0703516035