Välkommen till Hörnefors Båtklubb

 Årsmöteshandlingar läggs i mappen medlemsinformation efter att årsmötesprotokollet är justerat och undertecknat

 

Varje nytecknad försäkring hos Svenska Sjö ger 100 kr till föreningen !

Hörnefors Båtklubb är en förening med ca 180 medlemmar. Klubbens ändamål är att främja båtlivet och verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Till främjande av sina syften ska klubben verka för goda hamn- och uppläggningsmöjligheter för medlemmars båtar samt verka för säkra båtleder i närområdet. Hörnefors Båtklubb är ansluten till Västerbottens Båtförbund och Svenska Båtunionen.

Hörnefors Båtklubbs hamnanläggning finns på Tuppholmen i Hörnefors, ca 30 km söder om Umeå.